Európsky sociálny fond

Podpora Európskeho sociálneho fondu v spoločnosti AMOR, s. r. o.

Informačné materiály o projekte


   01 – Inzerát

   02 – Tlačová správa

   03 – PR článok

   04 – Informačná tabuľa

   05 – Formulár príkladov dobrej praxe ESF

Fotodokumentácia


Výber zo školiacich materiálov


   Predajný poradenský proces

   Selfmanagement

   Territory management

   Zložky predaja

   Zvládanie námietok